,

Fakta om Floda Gård
Gården omfattar ca 300 ha, varav 155 ha öppen jord inkl bete, gården byggdes från början med långbås med plats för ca 80 kor på 60-talet. Efter ombyggnad till lösdrift år 2000 ökades kapaciteten med plats för 110 kor, mjölkning sker i två Lelyrobotar där kapaciteten är 60 kor per robot eller 600 ton mjölk per robot. Systemet bygger på frivillighet, att korna skall kunna ha ett naturligt beteènde, ingen styrning sker för att få korna till roboten, utan de skall kunna äta när de vill, mjölkas när hon själv känner behov, och vila efter behag.

Nya ladugården bygges
Ny silo byggs
Året på Floda gård
Djuren på gården
Flygbilder
Historiska bilder
Praktik på gården
Möten på loftet
Studiebesök på gården
Filmer
Maskiner på gården

 
Copyright 2009 ©Janne Eriksson. janne58.se

Uppdat: 2023-04-24