Lely mjölkrobot
Gamla silon rivs
Tvillingfödsel på Floda Gård